Tubig ng buhay
Paglalakbay patungo sa bagong buhay
O Hesukristo, aming gabay
Basbasan Mo ang aming alay

Bukal ng liwanag
Nagbibigay ilaw sa mga bulag
Kami’y lumalapit sa Iyong batis
Upang makakita

Tubig ng buhay
Paglalakbay patungo sa bagong buhay
O Hesukristo, aming gabay
Basbasan Mo ang aming alay

Bukal ng pag-ibig
Nagbibigay kulay sa buong daigdig
Kami’y lumalapit sa Iyong batis

Upang magmahal

Tubig ng buhay
Paglalakbay patungo sa bagong buhay
O Hesukristo, aming gabay
Basbasan Mo ang aming alay

Bukal ng pag-asa
Nagbibigay buhay sa nagkasala
Kami’y lumalapit sa Iyong batis
Upang mangarap pa.

Tubig ng buhay
Paglalakbay patungo sa bagong buhay
O Hesukristo, aming gabay
Basbasan Mo ang aming alay

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.